Klíčové údaje o národním parku Kalkalpen

Národní park Kalkalpen se skládá ze dvou horských celků

Hintergebirge © MayrhoferPohoří Reichraminger Hintergebirge patří k největším souvisle zalesněným plochám Rakouska – moře stromů, které ještě není narušené silnicemi a sídelními útvary. Najdeme zde také jeden z nejdelších neporušených potočních systémů Východních Alp. Staré poustevny a zpustlé pastevní pěšiny pamatují ještě dnes na těžbu dřeva v minulosti.

 

Östlicher Sengsengebirgsgrat © SieghartsleitnerPohoří Sengsengebirge je severní přední stráž alpského národního parku Kalkalpen. Nejvyšším vrcholem přibližně 20 km dlouhého masivu je Hohen Nock (1 963 m).
Název Sengsengebirge lze odvodit z využívání lesů jako zdroje energie pro dřívější zde velmi početné kovárny.

Klíčové údaje

Zřízeno: 25. července 1997
Velikost: 20 850 hektarů
Územní plán: 89 % přírodní zóna, 11 % ochranná zóna
Pozemkové vlastnictví: 88 % stát (Rakouské spolkové lesy), 11 % soukromé vlastnictví a 1 % vlastnictví obcí
Mezinárodně uznávané: jako národní park (IUCN kategorie II) od roku 1998, chráněné území podle Ramsarské úmluvy (mokřady světového významu) a Natura 2000 (chráněná území Evropské unie) od roku 2004
Nadmořská výška: 385 až 1 963 (Hohe Nock)
Hlavní druhy skal: vápencové skály, centrální dolomity 

Geografická struktura NPK

(aktualizováno v červnu 2011)

  • 81 % les
  • 8 % kosodřeviny
  • 6 % horské pastviny a louky
  • 5 % skály a suť   

 

Pro zvětšení klikněte na mapu  

Übersichtskarte Nationalpark Kalkalpen Region © Atteneder