Partneři národního parku

Logo Nationalpark Kalkalpen PartnerPartnery národního parku jsou podniky v regionu s pečetí kvality, které podporují myšlenky národního parku. Znamenají propojení zemědělství, průmyslu a turismu s národním parkem a přispívají k podpoře regionální identity.

K partnerským podnikům národního parku